Základní funkce Logdio
nabídky pro podnikatele

Snadno vytvářejte trasy s velkou přesností pro své vlastní poskytovatele služeb nebo poskytovatele třetích stran s přihlédnutím k časovým oknům, kapacitě vozidla, pracovní době řidiče a dalším souvisejícím omezením.

Snadno vytvářejte trasy s velkou přesností pro své vlastní poskytovatele služeb nebo poskytovatele třetích stran s přihlédnutím k časovým oknům, kapacitě vozidla, pracovní době řidiče a dalším souvisejícím omezením.