Podstawowe cechy Logdio
oferty dla przedsiębiorstw

Łatwe tworzenie tras z dużą precyzją dla własnych lub zewnętrznych dostawców usług, z uwzględnieniem okien czasowych, pojemności pojazdów, czasu pracy kierowców i innych powiązanych ograniczeń.

Łatwe tworzenie tras z dużą precyzją dla własnych lub zewnętrznych dostawców usług, z uwzględnieniem okien czasowych, pojemności pojazdów, czasu pracy kierowców i innych powiązanych ograniczeń.