Zásady ochrany osobních údajů

V Logdio Software pro správu doručování, přístupný z Logdio.com, je jednou z našich hlavních priorit soukromí našich návštěvníků. Tento dokument o zásadách ochrany osobních údajů obsahuje typy informací, které jsou shromažďovány a zaznamenávány softwarem Logdio Delivery Management a jak jej používáme.

Pokud máte další dotazy nebo požadujete více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a platí pro návštěvníky našich webových stránek s ohledem na informace, které sdíleli a/nebo shromažďují v softwaru Logdio Delivery Management. Tyto zásady se nevztahují na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů než této webové stránky.

Souhlas

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje, které jste požádáni o poskytnutí, a důvody, proč jste o to požádáni, vám budou objasněny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů.

Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás obdržet další informace, jako je vaše jméno, e -mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo příloh, které nám můžete zaslat, a jakékoli další informace, které se rozhodnete poskytnout.

Když si zaregistrujete účet, můžeme vás požádat o vaše kontaktní údaje, včetně položek, jako je jméno, název společnosti, adresa, e -mailová adresa a telefonní číslo.

Jak používáme vaše informace

Shromážděné informace používáme různými způsoby, mimo jiné:

  • Poskytujte, provozujte a udržujte náš web
  • Vylepšujte, přizpůsobujte a rozšiřujte náš web
  • Pochopte a analyzujte, jak používáte náš web
  • Vyvíjejte nové produkty, služby, funkce a funkce
  • Komunikujte s vámi, přímo nebo prostřednictvím některého z našich partnerů, včetně zákaznických služeb, abychom vám poskytli aktualizace a další informace týkající se webových stránek a pro marketingové a propagační účely
  • Posílat vám e -maily
  • Najděte a zabraňte podvodům

Záznam souborů

Logdio Software pro správu doručování dodržuje standardní postup používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky při návštěvě webových stránek. Všechny hostingové společnosti to dělají a jsou součástí analytiky hostingových služeb. Informace shromážděné soubory protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Nejsou spojeny s žádnými informacemi, které lze osobně identifikovat. Účelem informací je analýza trendů, správa webu, sledování pohybu uživatelů na webu a shromažďování demografických informací.

Soubory cookie a webové signály

Jako každý jiný web, Logdio software pro správu doručování používá „cookies“. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webových stránkách, na které návštěvník přistoupil nebo je navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelského dojmu přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků a/nebo jiných informací.

Zásady ochrany osobních údajů reklamních partnerů

V tomto seznamu můžete vyhledat zásady ochrany osobních údajů pro každého z reklamních partnerů softwaru Logdio Delivery Management.

Reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran používají technologie, jako jsou soubory cookie, JavaScript nebo Web Beacons, které jsou použity v jejich příslušných reklamách a odkazy, které se zobrazují v softwaru Logdio Delivery Management, který je odesílán přímo do prohlížeče uživatelů. Když k tomu dojde, automaticky obdrží vaši IP adresu. Tyto technologie se používají k měření účinnosti reklamních kampaní a/nebo k přizpůsobení reklamního obsahu, který vidíte na webových stránkách, které navštěvujete.

Logdio software pro správu doručování nemá přístup k těmto souborům cookie, které používají inzerenti třetích stran, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Logdio Zásady ochrany osobních údajů softwaru pro správu doručování se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky. Proto vám doporučujeme, abyste si podrobnější informace přečetli v příslušných zásadách ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran. Může obsahovat jejich postupy a pokyny, jak se odhlásit z určitých možností.

Můžete se rozhodnout zakázat soubory cookie prostřednictvím jednotlivých možností prohlížeče. Chcete -li znát podrobnější informace o správě souborů cookie u konkrétních webových prohlížečů, lze je nalézt na příslušných webových stránkách příslušných prohlížečů.

Práva na ochranu soukromí CCPA (Neprodávejte mé osobní údaje)

Podle CCPA mají spotřebitelé z Kalifornie mimo jiné právo:

Požádat, aby firma, která shromažďuje osobní údaje spotřebitele, zveřejnila kategorie a konkrétní osobní údaje, které o spotřebitelích shromáždila.

Požádat, aby firma odstranila veškeré osobní údaje o spotřebiteli, které firma shromáždila.

Požádat, aby firma, která prodává osobní údaje spotřebitele, neprodávala osobní údaje spotřebitele.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste některá z těchto práv chtěli uplatnit, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajů GDPR

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má právo na následující:

Právo na přístup Máte právo požadovat kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.

Právo na opravu Máte právo požadovat opravu všech informací, které považujete za nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, které považujete za neúplné.

Právo na výmaz Za určitých podmínek máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování Za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek přenesli údaje, které jsme shromáždili, do jiné organizace nebo přímo k vám.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste některá z těchto práv chtěli uplatnit, kontaktujte nás.

Informace pro děti

Další součástí naší priority je přidání ochrany pro děti při používání internetu. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům sledovat, účastnit se a/nebo sledovat a řídit jejich online aktivitu.

Logdio software pro správu doručování vědomě neshromažďuje žádné osobní identifikační údaje od dětí mladších 13 let. Pokud si myslíte, že vaše dítě poskytlo tento druh informací na našich webových stránkách, důrazně vám doporučujeme, abyste nás neprodleně kontaktovali a vynaložíme veškeré úsilí, abychom tyto informace neprodleně odstranili z našich záznamů.