Các tính năng chính Logdio
cung cấp cho các doanh nghiệp

Dễ dàng tạo các tuyến đường với độ chính xác cao cho các nhà cung cấp dịch vụ của riêng bạn hoặc bên thứ ba, có tính đến cửa sổ thời gian, sức chứa của phương tiện, thời gian làm việc của tài xế và các ràng buộc liên quan khác.

Dễ dàng tạo các tuyến đường với độ chính xác cao cho các nhà cung cấp dịch vụ của riêng bạn hoặc bên thứ ba, có tính đến cửa sổ thời gian, sức chứa của phương tiện, thời gian làm việc của tài xế và các ràng buộc liên quan khác.