คุณสมบัติหลัก Logdio
ให้กับธุรกิจ

สร้างเส้นทางได้อย่างง่ายดายด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ให้บริการของคุณเองหรือบุคคลที่สาม โดยคำนึงถึงกรอบเวลา ความจุของรถ เวลาทำงานของคนขับ และข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สร้างเส้นทางได้อย่างง่ายดายด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ให้บริการของคุณเองหรือบุคคลที่สาม โดยคำนึงถึงกรอบเวลา ความจุของรถ เวลาทำงานของคนขับ และข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง